Wiedza, praktyka i innowacyjność – atuty i szanse oświaty niepublicznej

Temat ten omawiany był podczas Ogólnopolskiego Kongresu dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, w kontekście zmian prawnych i organizacyjnych obowiązujących w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektorzy wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w prowadzonych przez nich placówkach. O doświadczeniach „NoBellowskich” opowiedziała Izabella Gorczyca. Wśród zaproszonych do dyskusji osób była Krystyna Starczewska, twórczyni pierwszego społecznego LO w Polsce, tzw. Bednarska.

Kongres miał miejsce 11 października w Warszawie.

Recommended Posts