Czeka na Ciebie miejsce stypendialne w nobell-logo-40

Jesteśmy totalnie zakręceni na punkcie uczenia.
Od prawie 30 lat tworzymy szkołę wychodzącą poza schematy.
Świat się zmienia, więc niestrudzenie depczemy mu po piętach, śledzimy wyzwania, jakie stawia przyszłym pokoleniom.
Jesteśmy w ciągłej drodze, nieustannie kreujemy najskuteczniejsze i najbardziej przyjazne dla uczniów metodologie nauczania.

Tworzymy świat współczesnej edukacji: uczymy uczniów; szkolimy nauczycieli z innych szkół; regularnie przyjmujemy wizyty studyjne instytucji i placówek dydaktycznych z całego świata; występujemy jako eksperci na konferencjach naukowych. I czerpiemy z tego wszystkiego dziką satysfakcję.

Ciężko nam zliczyć szkoły wzorujące się na naszych rozwiązaniach dydaktycznych. Od lat NoBell należy do elitarnego grona około 4% szkół w Polsce, które posiadają najwyższe średnie wyniki.

Jesteśmy laureatami prestiżowej nagrody Edumission 2017 przyznawanej najbardziej innowacyjnym szkołom na świecie.
W Polsce i poza jej granicami mówią, że nasze dzieci są zaradne, szczęśliwe. I mądre.

ikona_stypendium

Otwieramy program stypendialny nobell-logo-40 na rok szkolny 2020/2021

Program stypendialny jest adresowany do uczniów
klas od 4 do 8.
Zainteresowani uczniowie odbędą rozmowę kwalifikacyjną,
podejdą też do testów sprawdzających ich wiedzę z:
• języka polskiego
• matematyki
• języka angielskiego (z wyłączeniem uczniów klasy 4).

Uczniowie klas 7-8 muszą także podejść
do testu z wybranego przedmiotu dodatkowego:
• biologii
• chemii
• fizyki
• geografii
• historii.

legitymacja

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą przez rekrutację,
otrzymają legitymację NoBell.

kalendarz

Terminy rozmów kwalifikacyjnych i testów będą ustalane
indywidualnie z uczniami.

Aby zgłosić dziecko do programu stypendialnego w naszej szkole, należy wypełnić formularz kontaktowy: