NAUKA
BEZ GRANIC

NAUKA
BEZ GRANIC

JAK UCZYMY?

Metoda No Bell to propozycja prawdziwie nowoczesnego nauczania. Od ponad ćwierć wieku tworzymy miejsce przyjazne uczniowi. Codziennie łamiemy schematy edukacyjne, pokazując, że nauka to przede wszystkim przyjemność odkrywania świata.

W CYFROWYM ŚWIECIE LICZB I LOGIKI

„Logika – to gramatyka myślenia”

Novalis

W No Bell pokazujemy świat w liczbach! Uczymy myślenia przyczynowo-skutkowego. Przekonujemy, że wszechświat to logiczna całość, którą można zrozumieć.

W No Bell stworzyliśmy warunki, które pozwalają dzieciom rozwijać kompetencje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Matematyka to przedmiot trudny i często spędzający sen z powiek rodziców oraz uczniów. My znaleźliśmy sposób na tę „zmorę”.

Dzięki nam godziny spędzone nad rozwiązywaniem zadań zastąpić można dobrą zabawą.

Nasi nauczyciele pokazują dzieciom świat w taki sposób, aby matematyka i nauki przyrodnicze nie wzbudzały w nich strachu, a za to – zdrową, dziecięcą ciekawość. Dzięki takiemu podejściu uczniowie są bardziej zmotywowani i chętniej zgłębiają trudne reguły i zawiłości matematyczne

To tylko początek metody zaproponowanej przez No Bell. Logiczne myślenie rozwijamy na zajęciach z tajników programowania, a także dzięki nauce gry w szachy oraz dzięki strategicznym grom planszowym. Takie podejście przynosi wymierne efekty.

Nasi uczniowie mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych.

Zdobywają czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach m. in. przyrodniczych i astronomicznych. Są laureatami konkursów przedmiotowych z matematyki i informatyki (miniLOGIa). Nauki ścisłe zamiast być naszymi wrogami, stają się przyjaciółmi.

W ŚWIECIE JĘZYKA

„Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata.”

Ludwig Wittgenstein

Program nauczania języków został oparty o nowoczesne metody dydaktyczne dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów.

Nawet mowy ojczystej uczymy niebanalnie i niekonwencjonalnie. Spróbujcie opisać czynność wbijania gwoździa, nie posługując się słowem młotek…

Nasi lektorzy języków obcych, oprócz pracy z książką, uzupełniają lekcje ciekawymi projektami. Na angielskim odgrywamy scenę balkonową z „Romea i Julii”, na hiszpańskim budujemy el Altar de Muertos, a na niemieckim cierpimy z młodym Werterem Goethego. Dzięki tym aktywnościom przenosimy się w różne światy, poznajemy innych ludzi, odkrywamy nowe kultury.

W No Bell stawiamy przede wszystkim na efektywność nauki. Uczymy jak skutecznie się porozumiewać.

Nasi uczniowie nie boją się mówić w języku obcym, używają go w sposób prawidłowy, a co najważniejsze – robią to chętnie, swobodnie się nim posługując.

Nasi podopieczni zdają egzaminy Cambridge – YLE, PET oraz FCE w podstawówce, CAE w liceum.

KRAINA KREATYWNOŚCI

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka”

Albert Einstein

No Bell to szkoła, która łamie schematy – stawia na kreatywność uczniów, daje im swobodę w wyrażaniu siebie. We wszystkich naszych działaniach szukamy niebanalnych rozwiązań. Dążymy do tego, aby na każdych zajęciach nasi uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań. Doskonałym dopełnieniem naszej metody są również zajęcia plastyczne i muzyczne.

Sztuki plastyczne rozwijają wyobraźnię i osobowość. Stanowią doskonałe narzędzie uzupełniające proces kształcenia. W No Bell wiemy, że obcowanie ze sztuką sprzyja rozwijaniu twórczej aktywności, pobudza kreatywne myślenie, stymuluje spontaniczną ekspresję „ja”, uwalnia swobodę wypowiadania siebie. U nas wyrazisz siebie, tworząc złożone konstrukcje w całości z materiałów z recyklingu, naśladując van Gogha albo lepiąc abstrakcyjną figurkę rodem z Duchampa.

Bacznie śledzimy najnowsze badania, dzięki temu wiemy, że sztuka to jedna z najlepszych „rozbiegówek” dla naszego mózgu. Dlatego w No Bell rano oprócz piłki, skakanek i szarf w ruch idą pędzle, kredki i struny głosowe.

W No Bell przywiązujemy dużą wagę do autoprezentacji poprzez ekspresję muzyczną. W repertuarze słodkie pieśni rusałek, bojowe rytmy a nawet rockowe brzmienia. Każda z tych melodii może redukować stany napięcia emocjonalnego, zaspokajać potrzebę samorealizacji, uczyć nazywania oraz rozpoznawania emocji, stymulować pracę mózgu. Trzeba tylko znaleźć własny rytm.

ŚWIATOWA METODA MOTYWACYJNA W NO BELL

„W życiu są trzy stałe rzeczy: zmiana, wybór i zasady”

Stephen Covey

Chcesz się zmieniać i rozwijać?

Najpierw musisz poznać samego siebie, dlatego w No Bell na równi z nauką zagadnień przedmiotowych, stawiamy na rozwój osobisty.

Rozwój osobisty definiujemy jako kształcenie uważności, umiejętności refleksji i poznania samego siebie poprzez obserwację świata.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza współczesność wymaga otwarcia na nowe metody pracy. Pokazujemy naszym uczniom, w jaki sposób powinni organizować swój czas, ustalać cele i wyznaczać sposoby ich realizacji. W No Bell wykorzystujemy koncepcję 7 skutecznych sposobów działania przygotowaną i opracowaną przez Stephena R. Coveya. Jako pierwsi, równolegle z inną szkołą podstawową, wprowadziliśmy system Coveya do polskiej szkoły.

Metoda Coveya, która odniosła światowy sukces, składa się z zespołu narzędzi, pozwalających na osiągnięcie właściwego poziomu samomotywacji. Dzięki niej uczymy naszych podopiecznych nie tylko, jak skutecznie się uczyć i zdobywać wiedzę, ale też jak szukać rozwiązań problemów, z którymi będą musieli zmierzyć się w codziennym życiu. Bez tych umiejętności nie będą szczęśliwi, a do tego celu powinna dążyć cała edukacja.

Szczęście to przecież nie worek z prezentami, a samoakceptacja, zrozumienie i samorealizacja.

Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół tego, aby jak najlepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu, zarówno pod względem intelektualnym, jak i emocjonalnym. Dzięki metodom motywacji i skutecznego działania, nasi podopieczni uczą się jak świadomie zarządzać sobą i swoim czasem, potrafią doskonale organizować swoją pracę, łatwiej osiągają sukces.

Ładujemy emocjonalne akumulatory!

„Serce ma swoje racje, których rozum nie zna”

Blaise Pascal

Jesteśmy przekonani, że w świecie, w którym każdy powinien samodzielnie kierować swoim życiem, niezbędne jest włączenie doskonalenia umiejętności życiowych do działań edukacyjnych.

Program nauczania powinien uwzględniać połączenie wiedzy przedmiotowej z osobistym rozwojem duchowym, nabywaniem umiejętności, umożliwiających twórcze rozwiązywanie problemów i kierowanie własnym życiem oraz naukę tego, jak się uczyć.

W No Bell stworzyliśmy program dydaktyczno-wychowawczy, w myśl którego uczeń zobowiązany jest do takiego osobistego rozwoju. Na przykład jeden uczeń może zorganizować własny projekt charytatywny, drugi może dołączyć do grupy uczniów współpracujących z domem dziecka, dla trzeciego zaś wyrazem takiego rozwoju będzie przełamanie własnych barier i otwarcie się na grupę rówieśników lub pokonanie strachu i wygłoszenie porywającej prezentacji. Wszystkie te działania potrzebują jednak solidnych podstaw, a te wymagają zrozumienia własnych uczuć, tego zaś uczymy się na zajęciach z inteligencji emocjonalnej.

Mamy świadomość, że taki emocjonalny rozwój wymaga codziennego wsparcia, dlatego też przy szkole działa poradnia psychologiczno-pedagogiczna „Laboratorium Psychologii Dziecka”. Dzięki temu do dyspozycji dzieci zawsze jest grupa pedagogów, psychologów, terapeutów i logopedów. Stanowią oni pomoc i oparcie, nie tylko dla samych dzieci, lecz także dla ich rodziców.

W No Bell nie ograniczamy się jedynie do biernego przekazywania wiedzy. Przygotowujemy naszych uczniów do życia, poszerzamy ich pole widzenia świata, pomagając w krytycznym i samodzielnym spojrzeniu na rzeczywistość, dlatego przygotowaliśmy zajęcia, które mają na celu zachęcenie uczniów do swobodnej dyskusji. Wspólnie z filozofem rozważają oni najważniejsze problemy dotyczące istoty człowieka i otaczającego ich świata. Uczą się pytać i szukać odpowiedzi, poznają zagadnienia etyczne. Poszukują własnej ścieżki wśród dorosłych, przewracają świat do góry nogami, czyniąc go na nowo niepowtarzalnym i niezwykłym.

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

„Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka”

Antoni Kępiński

Oprócz siły intelektualnej w No Bell kształtujemy tężyznę fizyczną.

Codziennie, bez względu na aurę, hartujemy organizm rekreacją na podwórku szkolnym, niestraszny nam deszcz i śnieg.

Wzorem szkół skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Pozwalamy dzieciom bawić się w błocie, szaleć i dokazywać – oczywiście

wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Zależy nam na tym, aby aktywność ruchowa nadal stanowiła przede wszystkim dobrą zabawę.

Gotowość do wysiłku, wytrwałość, umiejętność pracy w zespole: wiele cech, które liczą się w sporcie stanowi także ważny element rozwoju dziecka. Dzięki aktywności fizycznej sprawiamy, że szare komórki pracują sprawniej i chętniej, a uczniowie czują się rześko i są gotowi do największych szkolnych wyzwań.