1% na edukacyjne flow

Oczkiem w głowie Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW jest wspieranie edukacyjnej przygody na wielu jej polach. Zeszłoroczne jednoprocentowe cegiełki w kwocie 15000 zł. pozwoliły zrealizować Fundacji szereg ważnych przedsięwzięć, w które angażowała się również nobellowska społeczność. Wśród nich znalazły się:

– sfinalizowanie prowadzonej w No Bell akcji pomocowej “Choinka Marzeń”. Jej rezultat to 15 prezentów dla dzieci uchodźczych i zebrana na stypendia socjalne dla młodzieży kwota w wysokości 4350 zł.

Dzięki dołączeniu się do akcji Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i współpracujących z nim instytutów naukowych pod hasłem „Edukacja ponad granicami”, udało się zebrać 20000 zł. na cztery roczne stypendia dla uczniów z rodzin uchodźczych mieszkających w Warszawie. Akcję na Uniwersytecie koordynował współpracujący z nami dr Łukasz Wróbel.

– wystartował trzyletni projekt „Edu mapa” finansowany z dotacji Narodowego Instytutu Wolności, w którym wraz z nauczycielami ze szkół w powiecie piaseczyńskim FLOW „wyprowadza edukację poza szkolne mury” tworząc 120 scenariuszy zajęć terenowych

– odbyły się warsztaty z krytycznego myślenia dla usamodzielniającej się młodzieży z domów dziecka

– zorganizowany został Dzień Życzliwości w No Bell

– stała współpraca z asystentami rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie. W ramach Akademii Charakterów licealiści No Bell udzielali korepetycji potrzebującym dzieciom.

Dla chętnych wesprzeć następne edukacyjne kroki Fundacji poniżej zamieszczamy dane do PIT:

KRS 0000401430 Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW

https://fundacjaflow.edu.pl/

Recommended Posts