Erasmusowcy w NoBell

Studenci Pedagogiki i Edukacji Wczesnoszkolnej z Hiszpanii, Chorwacji i Niemiec zdobywali w NoBell pierwsze szlify nauczycielskie.

Mieli okazję obserwować pracę naszych nauczycieli podczas lekcji, poznać metodykę nauczania nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Podczas warsztatów próbowali swoich sił w przyszłym zawodzie. Nasi goście przyjechali do Polski w ramach wymiany studenckiej programu Erasmus, zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Recommended Posts