Wspieramy zdolności!

Na koniec lutego w ogromną przyjemnością wzięliśmy udział w seminarium INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE. Spotkanie zorganizowane zostało w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przez Fundację Centrum Wspierania Wolności.

To kolejne spotkanie, które utwierdza nas w przekonaniu, że nie schematy, programy nauczania i podręczniki, ale ludzie tworzą edukację. Podczas spotkania Izabella Gorczyca oraz Joanna Górecka opowiadały o projekcie Edumission i o tym, jak edukację uczynić lepszą. Miały również okazję przysłuchiwać się wystąpieniom poświęconym interpersonalnemu treningowi twórczego myślenia, edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wzięły także udział w panelu wieńczącym całe spotkanie, podczas którego dyskutowały m.in. z dr K. Karską, dr A.R. Makaruk.

Więcej o wydarzeniu tutaj

Recommended Posts