Visible Learning w No Bell

Profesor John Hattie  – jeden z najbardziej znanych profesorów edukacji – z Auckland University wyszedł z założenia, że najlepsze efekty w  nauczaniu osiągniemy, gdy spojrzymy na uczenie się oczami uczniów. W ciągu prawie 20 lat Hattie dokonał 1200 metaanaliz badań edukacyjnych na podstawie 50 tysięcy badań wykonanych na 200 mln uczniów i nauczycieli.
W zeszłym tygodniu ze specjalną wizytą pojawiła się w Polsce i wyłącznie w No Bell Deb Masters, główny dyrektor VL oraz “prawa ręka” Johna Hattiego. Spotkanie z naszymi uczniami, nauczycielami, dyrekcją wzbudziło nie tylko zainteresowanie, ale i ogromny entuzjazm u naszego gościa. Pokrewieństwo myślenia VL i No Bell było wręcz namacalnie uchwytne.
 Jesteśmy przekonani o tym, że teoria i praktyka są sobie nawzajem potrzebne i mogą czerpać od siebie wiedzę i inspirację. Teorie prof. Johna Hattiego w dużej mierze odzwierciedlają naszą codzienną, szkolną praktykę. Badania te prowokują do tego, aby szkoła, dyrektor, nauczyciel przyjrzeli się sobie i swoim działaniom nieco z boku, podeszli do nich w sposób krytyczny, który ostatecznie będzie prowadził do ich samorozwoju. Dlatego też współpraca z Visible Learning jest dla nas tak cenna.
Podczas swojej wizyty Deb Masters miała okazję poznać sposób funkcjonowania szkoły, jej filozofię, wymienić uwagi z nauczycielami, a także – co szczególnie ważne – uczniami. Wszystkie te dyskusje upewniły nas w przekonaniu, że współpraca z VL jest nie tylko możliwa, ale wręcz pożądana. Zależy nam bowiem na tym, aby coraz więcej polskich edukatorów, dydaktyków, nauczycieli mogło poszerzać swoją wiedzę o nowoczesnym i skutecznym nauczaniu, a przede wszystkim uczyć się autoewaluacji, samokrytyki, metarefleksji. Jesteśmy bowiem przekonani, że bez tych wszystkich elementów No Bell nie odnosiłoby tylu sukcesów dydaktycznych.

Recommended Posts