Nobellowski „Dzień Życzliwości” 2018 z muzycznym przytupem…słowem: korowód życzliwej wielkiej nobellowskiej mocy!

17 zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku. 7000 zł. (!) z licytacji. Występy Rodziców i Nauczycieli. Przedstawienie teatralne uczniów. Oj działo się w NoBell!

Dzięki hojności Rodziców, Nauczycieli i Uczniów do licytacji stanęło wiele fantastycznych upominków i wszystkie one znalazły swoich nabywców. Licytacja przyniosła niebagatelną sumę 7000 zł., która pozwoli na zakup aparatu do EKG dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Koszt aparatu wynosi 6500 zł. więc pozostała kwota zasili budżet przeznaczony na akcje edukacyjne na temat dawstwa szpiku prowadzone przez naszych uczniów dla uczniów innych szkół.

Recommended Posts