Czy Tania Kapusta jest zadowolona ze swojego imienia?

Uczniowie klas 7 i 8 odbyli wirtualną podróż po antroponimii (!)

Czym kierują się rodzice wybierając imię dziecka, i na co powinni zwrócić uwagę, aby nie prowokować niechcianych skojarzeń? Jakie imiona są modne i dlaczego? Z Bruno, Brunem czy z Brunonem, czyli jak prawidłowo odmieniać imiona? Jaka jest funkcja i pochodzenie imion? A wiecie, dlaczego lepiej mieć krótsze imię przy długim nazwisku? Na pytania te odpowiada nauka zwana właśnie antroponimią, w której ciekawy świat wprowadziła nas dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Danuta Krzyżyk.

DPP_314b

dr hab. prof. UŚ Danuta Krzyżyk – w latach 1990–2019 pracowała w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Językoznawstwa UŚ. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, zaburzeń w komunikacji językowej, a także komunikacji medycznej. Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z innymi funkcjami i obowiązkami. Była sekretarzem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (2004–2011), uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Dziecka Komitetu Językoznawstwa PAN (2004–2007). Obecnie jest sekretarzem naukowym Rady Języka Polskiego, przewodniczącą Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP, członkiem Zespołu Dydaktycznego RJP i Zespołu Języka Religijnego RJP, członkiem Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, członkiem Komisji Etyki Komunikacji PAU, członkiem Komitetu Językoznawczego PAN w Katowicach, a także wiceprzewodniczącą katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Od roku szkolnego 2015/2016 pełni funkcję przewodniczącej jury Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech organizowanej pod patronatem Ambasadora RP w Niemczech przez Komitet Organizacyjny Olimpiady reprezentujący polonijne organizacje oświatowe w Niemczech i konsulaty RP w Niemczech oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a od roku 2020/2021 – funkcję przewodniczącej śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Jest sekretarzem jury Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego DYKTANDO. W 2006 roku za pracę na rzecz upowszechniania pięknej i poprawnej polszczyzny otrzymała Medal Roku Języka Polskiego. Za pracę z dziećmi i młodzieżą w 2009 roku została nagrodzona Pałacowym Oskarem (nagroda przyznana przez Pałac Młodzieży w Katowicach). Współpracuje ze szkołami, placówkami kulturalno–oświatowymi, Radiem Katowice. Jest członkiem zespołu akredytacyjnego placówek doskonalenia nauczycieli działającego przy Kuratorium Oświaty w Katowicach. Od roku 2000 ma uprawnienia egzaminatora maturalnego z języka polskiego. Od 2009 roku pracuje jako rzeczoznawca MEN i opiniuje pod względem językowym podręczniki szkolne.

 

Recommended Posts